Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Waktu Persekolahan Isnin hingga Jumaat 7.20 pagi - 1.40 petang

SMK Simpang Pulai

SMK SIMPANG PULAI EXCELLENT

HARAPAN PENGETUA

           Bersyukur kita ke hadrat Ilahi lantaran di bawah lembayung rahmat dan keredhaan-Nya dapat kita bersama- sama meneruskan agenda pendidikan di SMK Simpang Pulai pada tahun 2016.

 

           Matlamat utama sekolah ialah untuk meningkatkan kualiti pengurusan dan peningkatan pencapaian akdemik , sahsiah murid dan kokurikulum ke satu tahap yang membanggakan. Pembudayaan ICT dalam pengurusan  dan pembelajaran di bilik-bilik darjah akan membantu  peningkatan pencapaian akademik dan kokurikulum sekolah ini. Informasi yang berkesan melalui laman web sekolah dan vle frog dapat dikongsi bersama untuk mencapai pendidikan bestari bertaraf dunia. Amalan bekerja berteraskan MMI (Melindungi Masa Intruksional ) diyakini dapat meningkatkan mutu perkhidmatan dengan harapan KPI  sekolah dan KPI Kementerian Pendidikan Malaysia bergerak seiring dalam menuju sasaran yang ditetapkan. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025, petunjuk keberhasilan utama negara (NKRA) dan Strategi Lautan Biru Kebangsaan (NBOS) merupakan kerangka asas pelaksanaan transformasi pendidikan di peringkat sekolah.

           Akhir kata, saya sekali lagi ingin merakamkan ucapan penghargaan terima kasih kepada semua warga SMK Simpang Pulai yang sentiasa berusaha meningkatkan mutu kerja dan kearah peningkatan kualiti dan minda kelas pertama dan sama-samalah kita realisasikan hasrat semua untuk melihat SMK Simpang Pulai terus cemerlang , gemilang dan terbilang

 Sekian, terima kasih.

  "BERSAMA KE ARAH SMK SIMPANG PULAI EXCELLENT”

 TN. HJ ZULKIFLE BIN OTHMAN

 PENGETUA ,

 SMK SIMPANG PULAI,

 31300 KG.KEPAYANG, PERAK D.R. 

Info KPM

Feed not found.

Copyright © 2018 SMK Simpang Pulai Rights Reserved.