Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Waktu Persekolahan Isnin hingga Jumaat 7.20 pagi - 1.40 petang

SMK Simpang Pulai

SMK SIMPANG PULAI EXCELLENT

DASAR KURIKULUM SEKOLAH

 1. Dasar kurikulum sekolah selari dengan dasar PPD/JPN/KPM dan Akta Pendidikan.

2. Mesyuarat:

    •        Mesyuarat JKKS 4 kali setahun

    •        Menetapkan mesyuarat panitia 4 kali setahun

    •        Menetapkan sistem fail/format dokumen JKKS dan panitia mata PELAJARAN yang sama

3.  Pakej mata PELAJARAN

    •        Pakej mata PELAJARAN elektif ditawarkan selaras dengan keperluan ditetapkan KPM dan sumber tenaga sekolah

4.  Sukatan PELAJARAN dan Rancangan PELAJARAN

    •        Semua Rancangan PELAJARAN Tahunan disediakan oleh semua panitia dari tahun Peraihan hingga tingkatan 5 mengikut tahun semasa berdasarkan takwim semasa

    •        Rancangan PELAJARAN Harian disediakan dan perlu disemak oleh Pengetua setiap hari Jumaat

5.  Jadual waktu

    •        Jadual waktu persekolahan disediakan dan diagihkan kepada semua guru semasa mesyuarat pertama guru sebelum  sesi persekolahan tahun berikutnya

    •        Jadual waktu gantu disediakan sebekum waktu pertama sesi pembelajaran

6.  Penilaian dan Peperiksaan

     •        Sistem pengurusan dan penilaian sekolah berdasarkan takwim dan arahan terkini KPM

7.  Bajet Panitia

     •        Panitia menyediakan anggaran bajet tahun berikutnya berdasarkan bajet tahun semasa dan perlu diserahkan kepada Ketua Bidang sebelu cuti akhir tahun

8.  Pemantauan

    •        Pencerapan guru dilaksanakan 2 kali setahun

   •       Pemantauan pengurusan PdP, panitia, penilaian dan peperiksaan, pengurusan kewangan, bilik-bilik khas dilaksanakan secara berjadual dan berkala

Info KPM

Feed not found.

Copyright © 2018 SMK Simpang Pulai Rights Reserved.